h1

Bli medlem

Medlem blir du genom att kontakta SKK:s medlemsavdelning på telefonnummer 08-795 30 50  eller genom att e-posta medlemsavdelningen. Ange då att det gäller medlemskap i Tollarklubben. Om man ringer medlemsavdelningen kan man oftast få medlemsnumret omgående om det behövs för t ex anmälan till utställning.

De som bor utomlands och vill bli medlemmar kan betala in avgiften till vårt konto i Sverige, ange att det gäller medlemskap i Tollarklubben samt namn och adress. Tollarklubbens bankadress är följande: BIC/ SWIFT: NDEASESS IBAN SE0995000099604200311019

Helbetalande: 230 kr/år
Familjemedlem: 60 kr/år
Boende utom Sverige: 300 kr/år

Uppfödare som bjuder sina valpköpare på medlemskap första året betalar in 130 kr per valpköpare till klubbens postgiro 311 01-9 samt skickar en lista med deras namn, adress, e-postadress och telefonnummer till klubbens kassör. Observera att det enbart är ett erbjudande för nya medlemmar. Är valpköparen medlem sen tidigare ska inget skickas till kassören. När du registrerats kommer medlemsansvarig (se styrelsen) att vidarebefordra ditt namn till den aktivitetsgruppsansvarige som bor närmast dig. Han/hon kommer sedan att höra av sig och inbjuda till aktivitetsgruppens nästa träff. Självklart är du som ny medlem också alltid välkommen att själv ta kontakt med din lokala aktivitetsgrupp. Namn och e-postadress hittar du på sidan kontakt.

%d bloggare gillar detta: